Зөвлөхүүд, Захиралууд, БОЦ-ын Удирдлага болон

ОХУ болон бусад орны ажилтнуудад

 

Зөвлөхүүдийн анхааралд! Урамшуулалт хямдралд орж байгаа бүтээгдэхүүний захиалгыг “ПАРТНЕР” системд оруулах журам өөрчлөгдлөө!!!

Эрхэм хүндэт Зөвлөхүүдээ!

2010оны  09 сарын 1-ээс каталогийн захиалганд дараах өөрчлөлтүүд гарна:

1-р дүрэм

Урамшуулалд заагдсан бүтээгдэхүүнийг захиалахын тулд захиалгын хуудас дээр авах бүх бүтээгдэхүүнээ нэг дор оруулна /бэлгэнд ирэх урамшууллалын бүтээгдэхүүнээс бусад/. Захиалгаа оруулсаны дараа таны  урамшуулалд орсон бүтээгдэхүүний үнэ автоматаар бодогдож гарна.

Жишээ 1 /9 сарын каталог, 29-р хуудас/

ӨДРИЙН ТОСЫГ (0401, 0403 ИЛИ 0405) ХУДАЛДАН АВАХАД ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН ӨӨ ДАРАГЧ ТОС /6045-6047/-ЫГ ЕРДӨӨ 8950 ТӨГРӨГӨӨР АВНА!

Уг урамшуулал дахь бүтээгдэхүүнийг  худалдан авахын тулд 0401 өдрийн тос /агуулахын үнэ 6250 төгрөг/ болон хүчилтөрөгчийн өө дарагч тосны /агуулахын үнэ 11050 төгрөг/ хүсч буй өнгийг сонгон захиалгын хуудсан дээр  бичнэ. Захиалга орсоны дараа хүчилтөрөгчийн өө дарагч тосны үнэ автоматаар бодогдож 6250 төгрөг  болно.

2-р дүрэм

Бэлгэнд эсвэл 50 төгрөгөөр ирж буй бүтээгдэхүүнийг захиалгын хуудсанд оруулахгүй.

Жишээ  2  /9 сарын каталог, 35-р хуудас/

ДАВХАР АМЬСГАЛ LUXE ЦУВРАЛЫН ДУРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ (0360-0363) ХУДАЛДАН АВАХАД ЗОВХИНЫ ТОС-МАСК (0347)-ИЙГ ЕРДӨӨ 50 ТӨГРӨГӨӨР АВНА!

Урамшуулал дахь бүтээгдэхүүнийг захиалахын тулд LUXE  серийн  дурын  нэг эсвэл хэд хэдэн бүтээгдэхүүнийг худалдан авна. Захиалгыг хүлээн авсаны дараа танд  зохих тоо хэмжээний зовхины тэжээлийн тос маскыг /0347/ 50 төгрөгөөр санал болгоно.

Тайлбар: Амжилтын математик урамшууллаар бүтээгдэхүүн худалдан авах тохиолдолд 2 –р дүрэмийг  баримтлана.

 

Нэмэлт тайлбар:

Каталогийн урамшуулалд  дараах  бүтээгдэхүүн оролцоно:

1.      Анхны алхам ба Мастер хөтөлбөрийн дагуу авсан бүтээгдэхүүн нь  каталогийн эсвэл бүтээгдэхүүний ямарч урамшуулалд давхар орохгүй.

2.      Бэлгэнд эсвэл хямдралтайгаар бонус байдлаар түрүү сард авсан бүтээгдэхүүн дараа сарын каталогийн урамшуулалд оролцохгүй.

Жишээ 3 /9 сарын каталог, 8-р хуудас/

9 ДҮГЭЭР САРД СОРМУУСНЫ БУДАГ 5112-ыг ХУДАЛДАН АВБАЛ 10 ДУГААР САРД  SECRET STORY НҮҮР БУДАЛТЫН ДУРЫН НЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ 25%-ийн ХЯМДРАЛТАЙ ҮНЭЭР АВНА.

9 сард 5112 сормуусны будгийг худалдаж авснаар  зөвхөн 10 сард дурын захиалгандаа SECRET STORY серийн дурын нэг бүтээгдэхүүнийг худалдан авч болно. Гэхдээ нэмэлт хямдралаар бүтээгдэхүүн худалдан авсан тохиолдолд  10 сарын каталогийн бусад урамшуулалд оролцох боломжгүй.

3.      Бэлгэнд авсан /үнэгүй эсвэл 50 төгрөгөөр/ бүтээгдэхүүнийг каталогийн захиалгын үнийн дүнгийн дагуу урамшуулалт хямдралыг тооцохдоо тооцоонд оруулахгүй.

4.      Хэвлэмэл болон туслах бүтээгдэхүүнийг /каталог, үнийн санал, ном, бусад / каталогийн захиалгын үнийн дүнгийн дагуу урамшуулалт хямдралыг тооцохдоо тооцонд оруулахгүй.

Иймээс 2-р дүрмийн дагуу 2010 оны 9 сард дараах каталогийн урамшуулал ажиллана. /уг урамшууллаарх бүтээгдэхүүнийг захиалгын хуудсанд оруулахгүй. Урамшуулал нь захиалгыг оруулсаны дараа танд автоматаар санал болгогдоно/

1.      Каталогийн хавтасны арын нүүр — КАТАЛОГИЙН ҮНЭЭР 39950 ТӨГРӨГИЙН /АГУУЛАХЫН ҮНЭЭР 29600 ТӨГРӨГ/ ҮНИЙН ДҮНД БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВСАН ТОХИОЛДОЛД «АЛИМ БА АНАР» ЦУВРАЛААС ДУРЫН НЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БЭЛЭГДЛИЙН ҮНЭ — 50 ТӨГРӨГӨӨР АВНА!

2.      19-р хуудас — КАТАЛОГИЙН ҮНЭЭР 29950 ТӨГРӨГИЙН (АГУУЛАХЫН ҮНЭЭР 22200 ТӨГРӨГ) ГОЁЛЫН БУДАЛТЫН ГОО САЙХНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАХАД ГОО САЙХНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АВСААРХАН ЦҮНХИЙГ ЕРДӨӨ 4950 ТӨГРӨГӨӨР АВНА!

3.      146-р хуудас — 14950 ТӨГРӨГИЙН ҮНИЙН ДҮНД ГОЁЛЫН БУДАЛТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН АВБАЛ ҮНЭРТЭЙ УСНЫ ПРОБНИК FESTA DI VITA-г БЭЛГЭНД АВНА!

Үүнээс гадна  зөвлөхүүдэд зориулсан хөтөлбөрийг бүтээгдэхүүний захиалганд оруулахгүй. /захиалга орсоны дараа автоматаар танд санал болгогдоно/

1.      “АНХНЫ АЛХАМ” хөтөлбөрөөр хүчил төрөгчийн бүтээгдэхүүнийг авахын тулд хөтөлбөрийн нөхцөлд заасан бүх бүтээгдэхүүнийг нэг дор захиалан авах ёстой.

2.      “МАСТЕР КЛУБ” –ын бизнес саналууд хямдралтай бүтээгдэхүнийг 6 хэсэг болгон хуваана:

  • Үнэртэй уснаас бусад дурын 2 бүтээгдэхүүн
  • Үнэртэй ус оруулан дурын 1 бүтээгдэхүүн
  • Хүчилтөрөгчийн гоо сайхны бүтээгдэхүүний пробник
  • Гоёлын будалтын гоо сайхны бүтээгдэхүүний пробник
  • Үнэртэй усны пробник
  • Каталогийн иж бүрдэл

Дээрх янз бүрийн хэсгийг олон захиалгаар урамшууллын хүчинтэй хугацаанд худалдан авч болно. Гэхдээ нэг хэсгийн бүтээгдэхүүнийг нэг л захиалгаар бүтнээр худалдан авах шаардлагатай.

3.      “Догь эд” хөтөлбөрөөр олгогдох түрийвч болон маникюрын набор  тухайн урамшуулалын нөхцөлүүдийг биелүүлсэн тохиолдолд автоматаар олгогдоно.

Хүндэтгэсэн, Фаберлик компаны Төлөвлөлтийн хэлтэс