2010 ОНЫ 09 САРЫН 21-НЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС  MN_0034

2011 онд Фаберлик компани захиралуудад зориулсан дараах

аялалуудыг санал болгож байна.

“Оддын аялал 2011”

Зөвлөх болон Захиралуудад зориулсан онцгой идэвхжүүлэх хөтөлбөр

2011 оны 10 сард Фаберлик компани нь шинэ Захирал болон мөнгөн Захиралуудад  зориулан хөтөлбөрийн болзолыг хангасан хүмүүст Турк улсын Анталийн эрэг дээр болох хуралд урьж байна. 

Хугацаа: 2010 оны 10 сараас – 2011  оны 08 сар /11 сар/ 

Зөвлөхүүдэд зориулсан болзол:

  1. Тухайн  хугацаанд Захирал цолын болзолыг хангах, 
  2. “Мастер” хөтөлбөрийн болзолыг 11 сарын дурын 8 сард биелүүлэх, 
  3. Захирал болон түүнээс дээш  цолыг хамгийн багадаа 11 сарын 6 сард Маркетинг төлөвлөгөөгөөр биелүүлсэн байх /8 сар  зайлшгүй/ 

Захиралуудад зориулсан болзол:

1. Тухайн  хугацаанд Захирал цолын болзолыг хангах, 

2. “Мастер” хөтөлбөрийн нөхцөлийг 11 сарын дурын 8 сард биелүүлэх, 

3. Мөнгөн Захирал болон түүнээс дээш  цолыг хамгийн багада 11 сарын 6 сард Маркетинг төлөвлөгөөг биелүүлсэн байх /8 сар  зайлшгүй/ 

“Алтан хурал 2011”

2011 оны 11 сард Фаберлик компани нь Алтан болон түүнээс дээш цолтой захиралуудыг Чех улсад болох Фаберлик компаны “Алтан хуралд” урьж байна. 

Хугацаа: 2010 оны 07 сараас – 2011  оны 06 сар /12 сар/

Алтан хуралд оролцох захиралуудын нөхцөл /шинэ Алтан захирал/: 

  1. Эхний эгнээнд хамгийн багадаа  гучин зургаан 23%-н багтай байх /12 сарын нийт 23%-н багын тоо/ 
  2. Алтан захирал болон түүнээс дээш  цолтой захиралуудад зориулагдсан маркетинг төлөлөөгөөний нөхцөлийг сүүлийн сард биелүүлсэн байх 
  3. 12 сарын дурын 8 сард “Мастер” хөтөлбөрийн  нөхцөлийг биелүүлсэн байх. 

“Бриллиантан хурал 2011”

2011 оны 08 сард Фаберлик компани нь Бриллиант  болон түүнээс дэш цолтой захиралуудыг Австри улсад болох Фаберлик компаны “Бриллиантан хуралд” урьж байна. 

Хугацаа: 2010 оны 07 сараас – 2011  оны 06 сар /12 сар/ 

Бриллиантан хуралд оролцох шинэ захиралуудын нөхцөл:

1. Эхний эгнээнд хамгийн багадаа  далан хоёр  23%-н захиралын багтай байх /12 сарын  турш эхний эгнээнд байх нийт 23%-н багын тоо/ эсвэл тухайн хугацаанд Бриллиантан Захиралын цолыг  хангах.  Шинэ Очир  болон түүнээс дээш цолтой Захиралууд  хамгийн багадаа 12 сарын 6 сард Маркетинг төлөвлөгөөний дагуух нөхцөлийг биелүүлсэн байх. 

2. Нөхцөлт хугацааны  сүүлийн сард Маркетинг төлөвлөгөөгөөр Очир болон түүнээс доошгүй захиралд зориулсан Маркетинг төлөвлөгөөний дагуух нөхцөлийг биелүүлсэн байх. 

3. 12 сарын дурын 8 сард “Мастер” хөтөлбөрийн  нөхцөлийг биелүүлсэн байх.