Фаберлик Монголиа ХХК нь 2010 оны 09 сарын 01-ээс эхлэн БОЦ-д сургалтын  танхим болон өмнөх сарын борлуулалтын хэмжээний /цаашид БХ/ өсөлтөөр нэмэлт бонус өгөх заалт хүчинтэй болно.

Ингэснээр,

Хэрэв 9-р  сарын БХ 8 сарын БХ-ээс өссөн бол:

—          БХ өнгөрсөн  сарынхтай  харьцуулахад 12,5%-аас 25% болж өссөн бол 09 сарын БХ-ий /5%/ 0,25%-тай тэнцэх бонус өгнө.

—          25,01%-аас дээш бол 09 сарын БХ/5%/ 0,5% тэнцэх бонус өгнө.

Хэрэв тухайн БОЦ-д 1 сард 4 буюу түүнээс дээш хугацаанд сургуулилт, тренинг, өөрийн баг  бүтцээ сургах арга хэмжээ явуулсан тохиолдолд

—          09 сарын БХ /5%/ 0,5%  тэнцэх бонус өгнө.

*Зохион байгуулсан үйл ажиллагааныхаа талаарх тайлан болон фото зургуудын хамт /фото зурган дээр огноо байх ёстой/ баримт болгон явуулсан тохиолдолд олгогдоно.

АШИГ ОРЛОГО АРВИН БАЙХ БОЛТУГАЙ!!!

Хүндэтгэсэн, Фаберлик- Монголия

Ерөнхий захирал У. ШАКИРОВ