2010 оны 11-р сарын 1-ээс 9700/Монголия үйлчилгээний төв дээр худалдан авах хамгийн бага захиалгын хэмжээ  22 500 төгрөг /каталогийн үнээр 30500 төгрөг/ байна. 22 500 төгрөгөөс бага тохиолдолд манай программ тухайн захиалгыг каталогийн үнээр бодно.