Бид Лидерүүдийн Галарейг шинэчилж байгаа тул Нэгдсэн Компанийн Захирал ба түүнээс дээш цолтой Зөвлөхүүд та бүхнийг 20х30 хэмжээтэй фото зургаа авчирч өгөхийг хүсье.

Захиргаа